Za ono tko si zaista potrebno je vrijeme. Više riječi. Želja da se nekog upozna. Tu sam.

Dobrodošli!

                              Maja Banović