AUTOR

Znam da znaš šta je bol. 

I ja sam od nje samo nabacan niz. 

Mozaik nekih razbacanih slika

što šute

u meni.

Zaglavljene u labirintu, 

strepe od pronalaska puta.

Želiš li nekamo stići, morat ćeš krenuti, a ja sam mrvica, bačena, da znaš kamo ići. 

1980. Osoba otrgnutog korijena, rasutih tragova u Banjoj Luci, Trogiru, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Dugom Selu, Garešnici, Kutini, sa trenutnim boravkom u Kninu. Lutalica u vječnoj potrazi. Sloboda. Emocija. Snaga. Ženska energija, rubova umočenih u mane, zaljubljena u iste.

Od super moći imam sposobnost da zavoliš sebe.

                                                                                      Maja Banović